Mieszkańcy posesji zlokalizowanych w Koźlicach od strony ogródków działkowych mogą już korzystać z dojazdu do swoich domów. Zakończyły się prace budowlane.

Nowa droga z nawierzchnią z betonowej kostki ma łączną długość 105 metrów i szerokość 3,5 m. W ramach inwestycji powstały zjazdy indywidualne, dojścia do posesji oraz do miejsc odbioru odpadów. Wykonano również odwodnienie.

Wartość inwestycji wyniosła blisko 186 tysięcy złotych.