W końcu możliwy będzie remont dróg, na który czekają mieszkańcy Koźlic. Potrzebę ich przebudowy zgłoszono na jednym z zebrań wiejskich. Ze względu na skomplikowaną strukturę właścicielską gruntów pod budowę konieczne było zastosowanie przepisów specustawy.

To drogi zlokalizowane na działkach nr 58/1, 61/30, 61/7, 62/1, 63/22, 64/1, 64/2, 57/1, 62/2, 61/8, 61/22).

– Nie miałoby sensu rozpoczynanie przebudowy dróg w Koźlicach w ich obecnym kształcie, ponieważ wymagają one nie tylko nowej nawierzchni ale także poszerzenia. Konieczne więc było przejęcie przyległych pasów działek, by ta inwestycja mogła zostać zrealizowana w oczekiwanej przez mieszkańców skali – tłumaczy Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Drogi w Koźlicach mają charakter tymczasowy. Dojeżdża nimi ciężki sprzęt do posesji, gdzie prowadzone są jeszcze prace budowlane.

– Staramy się sukcesywnie je naprawiać, ale  rozjeżdża je ciężki sprzęt, więc poprawia to sytuację na krótko. Dlatego zdecydowaliśmy się na gruntowną przebudowę dróg wraz z ich poszerzeniem – dodaje wójt Adrian Wołkowski.

Przebudowa obejmie także budowę chodnika oraz zjazdów i dojść do posesji, wykonanie poboczy, budowę odwodnienia pasa drogowego oraz wykonanie nowego oświetlenia.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

PZT – koncepcja-PLAN PZT