Zapowiedziana dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego odbyła się dziś w Urzędzie Gminy Rudna. Głównym punktem w dyskutowanym projekcie jest zmiana dotycząca zapór zbiornika „Żelazny Most”. Planowane jest ich podwyższenie na wysokość 205 metrów. O taką zmianę zawnioskował jeszcze do poprzedniego wójta największy pracodawca w regionie KGHM Polska Miedź S.A., a w odpowiedzi na wniosek Adrian Wołkowski uruchomił wymaganą przepisami prawa procedurę.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Rudna. Obecni byli również:
• przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A.:
– Teodor Habura, Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Samorządami
– Marcin Adamczak, Kierownik Działu Inwestycji Zakładu Hydrotechnicznego
• urbanista, który opracował projekt:
– Michał Mandziuk z firmy Neopolis Pracownia Urbanistyczna z siedzibą w Głogowie
• kierownicy referatów Urzędu Gminy Rudna, którzy merytorycznie współpracowali przy opracowaniu dokumentacji jeszcze za czasów Adriana Wołkowskiego:
– Anna Żurawska- Przybyła, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych wraz z Joanną Bilską, inspektorem ds. planowania przestrzennego
– Ewelina Bilańska, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Przebieg dyskusji moderował obecny Wójt Gminy Rudna, Zbigniew Grabowski.
Mieszkańcy pytali o szereg spraw dotyczących głównie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, a także chcieli dowiedzieć się więcej na temat przewidzianych form rekompensaty ze strony KGHM z tytułu rozbudowy obiektu unieszkodliwienia odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych Gminy Rudna.
W efekcie rozmów ustalono, że za czasów Adriana Wołkowskiego wpłynęły już określone kwoty do budżetu gminy.
Sposób ich wydatkowanie zostanie poddany szczegółowej analizie przez obecnego Wójta oraz specjalistów z zakresu finansów publicznych. KGHM otwiera się jednak na rozmowy z obecną władzą.

Wójt Gminy Rudna zapowiedział powołanie specjalnej komisji, w skład której wejdą również przedstawiciele mieszkańców. Komisja zajmie się zbadaniem warunków i dostarczeniem propozycji rozwiązań, dzięki którym możliwe stanie się sprawne wypracowanie konsensusu w tej niezwykle ważnej dla mieszkańców, ale także dla KGHMu sprawie.