Dzień Dziecka w naszej gminie to kolejna okazja do wspólnych spotkań. Nasi mali mieszkańcy chętnie uczestniczą w zabawach i atrakcjach organizowanych w sołectwach, gdzie nie brakuje mnóstwa śmiechu i pozytywnej atmosfery.

W pierwszym tygodniu czerwca imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowały sołectwa Chełm, Wądroże, Kliszów, Mleczno i Toszowice. Wspólnie świętowały również sołectwa Koźlice, Brodów i Brodowice.

Zwieńczeniem jednego z najradośniejszych świąt w roku jest jednak weekend 11-12 czerwca, podczas którego będą organizowane dwie duże imprezy w Rudnej i w Chobieni (Więcej informacji TUTAJ).

A tak bawią się nasi mali mieszkańcy.