Obchodzony dziś Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do przekazania Państwu wyrazów szacunku za zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz osób i rodzin zmagających się z trudnościami i problemami.

To praca wymagająca wielkiego profesjonalizmu, umiejętności i empatii, to służba na rzecz drugiego człowieka,
za którą w tym szczególnym dniu składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym,
a szczególnie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.
Życzę wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.


Adrian Wołkowski
Wójt Gminy Rudna