Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Samorządu Terytorialnego składam najserdeczniejsze życzenia Radnym Gminy Rudna, Sołtysom oraz wszystkim pracownikom Gminy Rudna:

pracującym w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w Centrum Kultury Gminy Rudna, w bibliotekach, w szkołach podstawowych w Rudnej i Chobieni, w naszych gminnych przedszkolach w Rudnej i Chobieni oraz w gminnym żłobku.

Dziękuję, że każdego dnia pracujemy razem dla naszych mieszkańców. 

Adrian Wołkowski

Wójt Gminy Rudna