Z okazji dnia św. Floriana wszystkim Hutnikom, członkom i funkcjonariuszom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski składa najserdeczniejsze życzenia.