Przedszkolaki z Chobieni odkrywały tajemnice wody i jej znaczenie dla ludzi, zwierząt i roślin.

Zajęcia edukacyjne połączono z doskonałą i świetną zabawą, a poprzez różnorodne działania dzieci dowiedziały się wielu informacji i ciekawostek o wodzie.

Hasło na rok 2023 – „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca.

Od 1993r. Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian zmierzających do rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania w tym zakresie.

Każdy z nas ma wpływ, czasem minimalny, ale jednak istotny, na rozsądne gospodarowanie wodą. My wszyscy – każda rodzina, szkoła i społeczność, pracownicy fabryk i urzędów możemy wpływać na zachowanie dobrej jakości i czystości zasobów wodnych, zmieniając sposób, w jaki korzystamy, konsumujemy i zarządzamy wodą w swoim życiu.

Źródła gov.pl

Fot. przedszkole Gminne w Chobieni