logo Gminy RudnaSesja Rady Gminy Rudna rozpocznie się o godz. 15.00. Obrady transmitowane będą na stronie www.bip.rudna.pl.

W porządku obrad znalazło się pięć projektów uchwał jest to m.in. zmiana budżetu Gminy Rudna na 2021 rok, a w nim dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gwizdanów, sfinansowanie zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służącej do przeprowadzania akcji ratowniczych dla OSP z terenu gminy Rudna oraz budowa nowoczesnej siłowni zewnętrznej w Toszowicach, Chobieni i Rynarcicach.