11 marca, obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to świetna okazja do wyrażenia szacunku dla sołtysów, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Do sołtysów z gminy Rudna trafiają właśnie upominki z najlepszymi życzeniami od Wójta Gminy Adriana Wołkowskiego. Te piękne prezenty przygotowane zostały przez Centrum Kultury Gminy Rudna.