Gmina przystępuje do łatania dziur na drogach i naprawy chodników po zimie. Urząd Gminy podpisał zlecenie z ZGKiM, który zajmie się wykonaniem prac. Ich wartość – 110 tys. zł.

Zima w tym roku nie była sroga, jednak wahania temperatur, opady deszczu i mróz spowodowały wiele ubytków na drogach i chodnikach. Urzędnicy wraz z nastaniem wiosny zrobili przegląd i wyznaczyli front robót.

– Naprawa bieżąca dróg, chodników gminnych na terenie Gminy Rudna opiewa na kwotę 110 tys. zł – mówi Bogdan Humecki Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Przestrzennej i Spraw Komunalnych UG Rudna.

Zadanie zlecone ZGKiM polega na bieżącej naprawie dróg i chodników poprzez: uzupełnianie ubytków powstałych w nawierzchni dróg i chodników, w następujących technologiach: asfaltowej, kostki betonowej, tłucznia kamiennego, kostki granitowej, kamienia polnego – otoczaki. Zlecenie obejmuje także wymianę, naprawę lub uzupełnienie: nawierzchni pobocza drogi tłuczniem kamiennym o frakcji 0 – 31 mm i wypełnieniem miałem kamiennym frakcji 0 – 5 mm, wymiany uszkodzonych wpustów ulicznych D – 400, wymianę uszkodzonego odwodnienia liniowego, czy wykonanie dylatacji w nawierzchni asfaltowej.