Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Urząd Gminy Rudna wdraża platformę online, umożliwiającą załatwienie wielu spraw urzędowych zdalnie. To innowacyjne rozwiązanie staje się przykładem nowoczesności i efektywności w dostępie do usług publicznych. Cyfryzacja w Gminie Rudna to nie tylko modernizacja, ale także dbałość o potrzeby mieszkańców.

eurząd.rudna.pl

Środki na to zadanie Gmina Rudna pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja druga.

Celem tego zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy Rudna poprzez wymianę oprogramowania dziedzinowego na zintegrowany system umożliwiający cyfryzację usług publicznych; wdrożenie portalu mieszkańca z obsługą wymiaru podatków, opłat lokalnych, gospodarki odpadami, płatnościami online; wdrożenie elektronicznych formularzy podatników; wdrożenie aplikacji mobilnej dla mieszkańców; wdrożenie systemu powiadamiania klientów/mieszkańców; wdrożenie Elektronicznego obiegu Dokumentów i integracji z ePUAP-em; integrację systemu z platformą PeF (elektroniczna faktura).

Korzystając z Portalu Elektronicznych Usług Publicznych każdy mieszkaniec z Gminy Rudna będzie mógł uregulować należności za:

  • odpady komunalne,
  • podatki lokalne,
  • opłaty lokalne,
  • opłaty zryczałtowane,
  • sprawdzić stan sprawy,
  • złożyć elektroniczne formularze,
  • przejrzeć informacje budżetowe.

 

Dzięki Systemowi Powiadamiania Klienta, mieszkaniec Gminy Rudna otrzyma spersonalizowane informacje o:

  • mijającym terminie płatności raty za podatek,
  • nieuregulowanych należnościach,
  • konieczności złożenia deklaracji.

 

Ponadto, pobierając aplikację mobilną mMieszkaniec, skorzystamy z możliwości zgłaszania usterek i awarii, udziału w konsultacjach społecznych oraz płatności za zobowiązania. Również dzięki aplikacji, sprawdzimy harmonogram dotyczący wywozu odpadów oraz uzyskamy dostęp do informacji gminnych.

INSTRUKCJA PORTALU EURZĄD