Mieszkańców naszej gminy, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, prosimy o ich zgłoszenie.

Dokument można wypełnić w referacie Ochrony środowiska Urzędu Gminy / pokój nr 207/ lub pobrać  TUTAJ  i po wypełnieniu przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@rudna.pl lub dostarczyć osobiście do urzędu.

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podłączenia się do  istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych / w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.