Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag

Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie usuwani folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowań typu Big Bag.

Rolnicy z terenu naszej gminy, zainteresowani odbiorem tych odpadów, mogą składać wnioski w terminie do 15.02.2023 r. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce wzory dokumentów/pozostałe. TUTAJ

W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina Rudna ustali zasady usuwania ww. odpadów. Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Rudna, nr telefonu 76 74 92 126 od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 15.30.