Sołectwo Gawronki

Sołtys

Małgorzata Szkuta

Gawronki to mała wieś, sąsiadująca od południa z terenami leśnymi, w której zapaleni historycy znajdą pozostałości folwarków, zamieszkiwanych niegdyś tutejszych właścicieli ziemskich. Na terenie osady znajdował się renesansowy dwór, który w XVIII wieku został przebudowany na posiadłość w stylu barokowym. Obecnie jest to spokojna miejscowość, licząca 92 mieszkańców.

HISTORIA

Historia osady Gawronki łączy się z historią wsi Gawrony. Jej powstanie najprawdopodobniej zawdzięcza się dawnemu właścicielowi dóbr z rodziny von Niebelschütz, który przed 1612 r. otrzymał od cesarza Rudolfa II pozwolenie na budowę na tym miejscu kaplicy, co najprawdopodobniej spowodowało osiedlanie się tu ówczesnych mieszkańców. Na terenie siedliska znajdowały się kościół i dwór, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów.

Obiekty w Gawronkach Drzewa jesienią w Gawronkach