Bezpłatne badania dzieci i młodzieży z powiatu lubińskiego na obecność związków glifosatu zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Zgłoszenia na badania są przyjmowane w Urzędzie Gminy Rudna.

Glifosat: Badania moczu dzieci i młodzieżyCo to jest glifosat?

Glifosat to środek używany do zwalczania chwastów od 45 lat. Producenci żywności uważają jego stosowanie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Jednak zdaniem konsumentów, ekologów i rolników to potencjalnie rakotwórczy środek. Ich zdaniem osadza się w żywności, przede wszystkim w kaszach jaglanej i gryczanej, niezwykle popularnych w Polsce.

Środek, wprowadzony do użytku w 1974 roku jako element wycofanego kilka lat temu Rundoup, jest aktywnym składnikiem herbicydów.  Niszczy chwasty oraz pomaga dosuszyć plony tuż przed zbiorem. Obecnie kraje Unii Europejskiej oceniają potencjalną szkodliwość glifosatu, którego licencja na używanie wygasa za rok.

W 1985 roku Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznała, że może on być potencjalnie rakotwórczy. Siedem lat temu niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka, po przebadaniu ponad tysiąca próbek, ogłosił, że nie żadnych dowodów na wpływ tej substancji na zwiększenie ryzyka zachorowania na nowotwór czy zaburzenia płodności. Europejski Instytut ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił podobne stanowisko. Jednak rok później Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem i WHO zaliczyły glifosat do substancji prawdopodobnie rakotwórczych, która przyczynia się do zwiększania ryzyka zachorowania na chłoniaka niezarniczego.

W 2020 roku pojawiły się stanowiska amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i Europejskiego Instytutu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Obie instytucje podkreśliły kolejny raz, że glifosat jest bezpieczny. W Europie trwają badania nad wpływem tej substancji na zdrowie. Pierwsze kompleksowe wyniki przeprowadzone we Francji, Szwecji, Holandii i na Węgrzech, zostaną wkrótce przedstawione.

Glifosat – badania w gminie Rudna

Powiat Lubiński zdecydował o przeprowadzeniu badań laboratoryjnych „Glifosat – skład herbicydów w moczu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego”. Badania zostaną wykonane do końca września. Ocenią wpływ glifosatu na florę bakteryjną i zmniejszenie odporności organizmu na bakterie chorobotwórcze.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rudna. Na badania zostanie zakwalifikowanych zgłoszonych pierwszych 10 osób.

Zapisy na badania dzieci i młodzieży:

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki UG Rudna

T:  76 749 21 10 lub 76 749 21 09