Ponad 4 mln zł na modernizację infrastruktury sportowej w Chobieni. Wójt gminy Rudna podpisał umowę na przebudowę obiektu sportowego i remont budynku OSiR.

Gmina Rudna tworzy warunki do rozwoju sportu i turystyki. Za kilka miesięcy adepci sportu, regularnie i sporadycznie ćwiczący, będą mogli korzystać z nowoczesnej infrastruktury. Wójt gminy Rudna Adrian Wołkowski podpisał umowę na przebudowę obiektu sportowego OSiR i remont budynku OSiR w Chobieni.

– To bardzo ważne zadanie dla gminy i mieszkańców Chobieni. Inwestujemy w rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej. Boisko w Chobieni za chwilę będzie budowane. Przed nami odbiór boiska w Toszowicach. Powstają świetlice i siłownie plenerowe. Przed nami rozstrzygniecie przetargu na pierwszych 10 km ścieżek rowerowych na terenie gminy. W zakresie infrastruktury sportowej bardzo dużo się dzieje, tempa nie zwalniamy – mówi Adrian Wołkowski wójt gminy Rudna.

Z nowej inwestycji w Chobieni zadowolona jest sołtys Danuta Zgobik. W zmodernizowanej infrastrukturze widzi szansę na rozwój sportu w sołectwie i wzrost aktywności fizycznej mieszkańców. – To bardzo ogromna i potrzebna inwestycja – mówi Danuta Zgobik sołtys Chobieni. – U nas sport bardzo się rozwija. Jest sekcja piłki nożnej i tenisa. Nowa inwestycja wpłynie na poprawę warunków do trenowania. Jestem pewna, że obiekt nie będzie stał pusty. Będziemy z niego korzystać i rozwijać naszą aktywność fizyczną – dodaje sołtys.

Wartość robót budowlanych przekracza 4,6 mln zł. Dzięki staraniom urzędników pozyskano ponad 1,2 mln zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Spółka TORAKOL z Radziejowa w dniu podpisania umowy przejęła plac budowy i niebawem przystąpi do prac. W grudniu budowa obiektu zostanie zakończona. W ramach zadania „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” zaplanowano: przebudowę zewnętrznych trybun sportowych wraz z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzającej wodę z dachu trybun wraz z systemem retencyjno-rozsączającym i studzienką osadnikową, wymianę nawierzchni bieżni, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego, budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem, budowę ścieżki od projektowanego parkingu do wiaty rekreacyjnej, wykonanie nawierzchni utwardzonej: pod wiatą rekreacyjną, między bieżnią a trybunami oraz pod wiatami dla zawodników, likwidację istniejącego bulodromu oraz budowa nowego, demontaż istniejących urządzeń placu zabaw oraz budowa nowego placu zabaw, zagospodarowanie otoczenia wiaty rekreacyjnej, budowę oświetlenia: trybun, oświetlenia ścieżki rekreacyjnej, boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej, budowę instalacji nawadniającej murawy boiska, wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej, częściową wymianę ogrodzenia terenu obiektu, wymiana ogrodzenia kortów tenisowych oraz montaż piłkochwytów, budowę ekranów akustycznych, montaż wyposażenia małej architektury: kosze na śmieci, ławki, tablica regulaminowa, montaż wyposażenia placu zabaw, montaż wyposażenia sportowego, wykonanie instalacji solarnej w budynku OSiR Chobienia.

Natomiast w ramach remontu budynku OSiR zaplanowano: docieplenie i podwieszenie sufitów, wymianę wentylacji grawitacyjnej i wymianę wywietrzników pod oknami, wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne wraz z wymianą gniazdek elektrycznych, rozebranie ścianek działowych kabin prysznicowych i zabudowanie nowymi, wymianę posadzek i płytek ściennych, wymianę armatury sanitarnej, wyrównanie ścian pomieszczeń wraz z malowaniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów do budynku, uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem elewacji, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.