Miesięcznik samorządowy „Wspólnota” opublikował ranking „Najzamożniejsze Samorządy”. Gmina Rudna przoduje. Pod uwagę brano faktyczne dochody gmin, bez łączenia ich z dotacjami, subwencjami, czy pieniędzmi z rządowych programów.

Utrzymująca się drugi rok inflacja, zmiany na rynku jakie zaszły po pandemii i wojnie na Ukrainie, powodują, że już trzeci rok samorządy zmagają się z gwałtownym wzrostem kosztów niemal na każdej płaszczyźnie. Gmina Rudna jednak nie zatrzymała się.

Warto dodać, że w ciągu 22 lat Gmina Rudna w rankingu zawsze była w pierwszej 20-stce. Po czwarte miejsce sięgnęła w 2012 roku. Następnie spadała w rankingu, a od trzech lat tendencja ta ulega zmianie na korzyść. W 2020 roku gmina była na 20 miejscu, w kolejnym już na 12 miejscu, a w ubiegłym znalazła się na miejscu 4.

– Ostatnie trzy lata pokazały, że można zbudować mocne fundamenty samorządu. Od samorządu wszystko się zaczyna, jesteśmy najbliżej mieszkańców, ich potrzeb i oczekiwań. Cieszę się, że zostaliśmy zauważeni i docenieni. Wiele już udało się zrobić, cieszy skala rozpoczętych inwestycji. – mówi Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski. – Absolutnie nie zwalniamy tempa. Kolejne duże przedsięwzięcia przed nami. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu gminy Rudna – dodaje.