Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Gmina Rudna pozyskała 100 000 złotych dofinansowania z programu „Cyfrowa Gmina”. Środki te zostaną przeznaczone na działania związane z cyfryzacją urzędu.

Projekt grantowy ,,Cyfrowa Gmina” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE. Projekt ten kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu, Gmina Rudna rozbuduje swoją infrastrukturę sprzętową i programową, przez co zwiększy się stopień cyfryzacji urzędu i poziom bezpieczeństwa cyfrowego. Działania obejmują m.in. wdrożenie narzędzi do agregacji logów oraz powiadamiania o przekroczeniu granicznych parametrów i wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń w gminnej infrastrukturze informatycznej. W planach jest także zakup sprzętu do rozbudowy systemu archiwizacji dokumentacji cyfrowej oraz szkolenie dla pracowników.

Kwota dofinansowania jaką uzyskała Gmina Rudna to 100 000,00 zł. Czas realizacji projektu to 18 miesięcy i jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.