W dniu 10 maja 2024 odbyła się II sesja Rady Gminy Rudna, tym razem zwołana w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy uchwałodawczej Wójta Gminy Rudna. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Pakuła, a podczas jej trwania Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Gminy Rudna. 30 kwietnia 2024 roku Dorota Lenczuk zatrudniona na stanowisku Skarbnika za kadencji poprzedniego wójta została odwołana przez poprzednią Radę Gminy. 

Obecni Radni podczas piątkowej sesji jednogłośnie wybrali Małgorzatę Przybylską do pełnienia zaszczytnej funkcji Skarbnika Gminy Rudna. Na ręce nowo wybranej Skarbnik, Wójt Gminy Rudna, Zbigniew Grabowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Rudna, Andrzej Pakuła wraz z pozostałymi Radnymi, przekazali serdeczne gratulacje z okazji objęcia stanowiska.

– To ogromny zaszczyt i uznanie dla Pani wiedzy oraz doświadczenia, ale przede wszystkim powołanie do służby na rzecz lokalnej społeczności. Życzę, aby praca dla Gminy Rudna przyniosła Pani wiele satysfakcji, a zaufanie, którym została Pani obdarzona, niech dodaje Pani energii i wytrwałości w wypełnianiu tak zobowiązującej misji oraz motywuje do aktywnej pracy i podejmowania wszelkich, nawet najtrudniejszych zamierzeń – powiedział wójt gminy Rudna, Zbigniew Grabowski.

Nowa Skarbnik Gminy Rudna posiada kwalifikacje i doświadczenie wymagane art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powołanie Skarbnika w trybie nadzwyczajnym okazało się konieczne miedzy innymi ze względu na kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która weszła do Urzędu Gminy Rudna w pierwszym dniu po objęciu funkcji przez  nowo wybranego Wójta.