Gmina Rudna znalazła się w czołówce rankingu przygotowywanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Ocenie podlegało 2 477 gmin. 

Ranking badał działania lokalnych władz na rzecz mieszkańców. Sprawdzano miedzy innymi inwestycje w poziom edukacji, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zaangażowanie w tworzenie infrastruktury kulturalnej czy przeciętne wynagrodzenie.

Naukowcy sprawdzali, ilu mieszkańców ma dostęp do infrastruktury komunalnej, takiej jak wodociąg, kanalizacja i oczyszczalnie ścieków. Oceniano poziom opieki zdrowotnej, dostępność i jakość dróg asfaltowych oraz komunikacji publicznej. Sprawdzano poziom dostępności do żłobków i przedszkoli, zasoby bibliotek, liczbę wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, działające dla mieszkańców kluby i stowarzyszenia czy liczbę obiektów sportowo – rekreacyjnych w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców.

Wszystkie te czynniki stworzyły Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu.