Zaprezentowaliśmy nowoczesne i praktyczne rozwiązania efektywnej energetyki dla mieszkańców. Nasza gmina była gościem VII Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Kongresy Energetyczne DISE to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, które co roku koncentrują się na kluczowych zagadnieniach dla energii i klimatu. Tegoroczny VII Kongres Energetyczny był poświęcony nowej unijnej strategii koordynacji planowania i eksploatacji systemu energetycznego. Przez trzy dni uczestnicy rozmawiali o odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z COVID, energetyce wiatrowej i jądrowej, paliwach gazowych, systemie energetycznym opartym na OZE, finansowaniu transformacji energetycznej oraz transformacji ciepłownictwa.

Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna przedstawił praktyczne rozwiązania energetyczne dla mieszkańców.

– Nasza gmina stawia na nowoczesną, czyli przyjazną dla środowiska i opłacalną dla mieszkańców energetykę. Dotyczy to zwłaszcza systemów ogrzewania domów. Razem z gminami Ścinawa, Chocianów i Prochowice oraz Gmina Miejska Lubin pozyskaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 16 700 000 zł, z czego nasza gmina ma przyznane około 4 100 000 zł. Mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła, niespełniającego norm unijnych m. in. na kotły gazowe, kotły na biomasę, pompy ciepła lub piece elektryczne. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 148 właścicieli nieruchomości – informuje Adrian Wołkowski.

Kolejny program nowoczesnej energetyki dla mieszkańców to „Czyste powietrze” realizowany dzięki porozumieniu zawartemu przez naszą gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Od 2019 roku z dopłat do termomodernizacji lub wymiany kopciucha na nowy piec skorzystało 44 właścicieli nieruchomości.

– Cieszę się, że nasi mieszkańcy mogą niewielkim kosztem wymienić stare i drogie w utrzymaniu systemy ogrzewania. Po modernizacji często okazuje się, że rachunki za ciepło, prąd czy podgrzanie wody spadają do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Nowoczesna energetyka, to przede wszystkim rachunek ekonomiczny – podkreśla Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Gmina Rudna od dwóch lat prowadzi intensywnie działania na rzecz środowiska. W szkołach, przedszkolach i żłobku realizowane są opłacane przez gminę programy edukacji ekologicznej. Samorząd prowadzi monitoring jakości powietrza korzystając z zakupionych czujników ulokowanych w punktach na terenie Rudnej, Chobieni i Rynarcic. Dzięki uruchomieniu komunikacji gminnej mieszkańcy mogą ograniczyć korzystanie z prywatnego transportu, co przekłada się również na poprawę jakości powietrza. Samorząd współpracuje również w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Gmina obniża rachunki za prąd montując na dachu żłobka panele fotowoltaiczne, wymieniając stare piece w gminnych mieszkaniach, stawiając przy drogach solarne lampy czy kolektory słoneczne na przystani kajakowej w Marinie Chobienia. Mieszkańcy mogą bezpłatnie usunąć z dachów budynków azbest. Ponadto gmina wydała już 27 decyzji środowiskowych w sprawie budowy na naszym terenie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 306 MW.