Radni Gminy Rudna, na wniosek Wójta, zdecydowali o sfinansowaniu z budżetu gminy przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej nr 292. Będzie to możliwe dzięki podjęciu uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Bogusława Szocik– Prace inwestycyjne obejmą budowę ponad 300 metrów chodnika z pasem zieleni od Chobieni do Naroczyc – wyjaśnia Bogusława Szocik, kierownik Referatu Inwestycji. – Umowa na wykonanie będzie podpisana w najbliższych dniach. Nowy chodnik pojawi się wzdłuż drogi przy osiedlu mieszkaniowym. To kolejna inwestycja w naszej gminie – informuje Bogusława Szocik.

Na 2021 rok Gmina Rudna zaplanowała drogowe wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 3 mln 190 tysięcy złotych.