W życie weszła Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Mieszkańcy Gminy Rudna mogą zgłaszać zapotrzebowanie na węgiel do 10 listopada.

Zapotrzebowanie na węgiel typu: groszek, orzech i miał należy składać za pośrednictwem deklaracji dotyczącej zapotrzebowania na węgiel kamienny.

Termin składania deklaracji: 10 listopada 2022 rok

POBIERZ deklarację

Deklarację należy wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rudna.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rudna, Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 208, II piętro).

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą do końca grudnia 2022 roku od gminy będzie można kupić 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe w preferencyjnej cenie 2000 zł za tonę. Kolejne 1,5 tony będzie można dokupić od początku stycznia 2023 roku.

Z preferencyjnych cen opału mogą skorzystać osoby, których głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest piec węglowy. Podstawowym dokumentem weryfikującym główne źródło ciepła jest deklaracja złożona w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

UWAGA! Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup preferencyjny węgla! Składanie wniosków nastąpi w późniejszym terminie.