587.924,00 zł to kwota dotacji dla gminnych klubów oraz stowarzyszeń sportowych na realizację zadań z zakresu sportu. Jest to o 100 tys. więcej jak w 2018 roku.

Przyznane dotacje na zadania z zakresu sportu dla poszczególnych klubów sportowych:

Gminny Klub Sportowy „Sparta” Rudna
Szkolenie sportowe seniorów w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Rudna oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 193 000,00 zł.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Rudna oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 120 000,00 zł.

Stowarzyszenie Sportowe „Odra” Chobienia
Szkolenie sportowe seniorów w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chobienia oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 54 000,00 zł.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chobienia oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 53 000,00 zł.

Stowarzyszenie Sportowe „Błysk” Studzionki
Szkolenie seniorów w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Studzionki oraz współzawodnictwo sportowe realizowane poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 28 000,00 zł.

Klub Sportowy „Skarpa” Orsk
Szkolenie seniorów w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Orsk oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich – 24 500,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „SHARK” Rudna
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu – 65 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Chobienia
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie i unihokeju – 21 540,00 zł.

Karate Goju Ryu Shuseikan Chobienia
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w karate – 16 884,00 zł.

Gminny Klub Żeglarski „Marina” Chobienia
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych – 12 000,00 zł.

Kwota wsparcia dla stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną na przestrzeni ostatnich 3 lat systematycznie rośnie. W całym regionie gmina Rudna jako jedyna przeznaczyła tak duże środki na realizację zadań z zakresu sportu.