Gmina Rudna zajęła trzecie miejsce w Rankingu Gmin Dolnego Śląska, w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców. W rankingu oceniany był potencjał dolnośląskich gmin na podstawie danych GUS.

Gmina Rudna została oceniona wysoko w sferze gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i ekologicznej. Zostaliśmy wyróżnieni również dzięki wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– Wysoka ocena Gminy Rudna pokazuje, że nasza mała ojczyzna jest dobrym miejscem do życia. Obecnie stawiamy bardzo mocno na edukację, m.in. poprzez kompleksową przebudowę szkół. W ostatnich latach na wielu płaszczyznach gminy nastąpił zadowalający rozwój. Boom inwestycyjny, jaki teraz mamy, możliwy jest m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności ze strony naszego zespołu. Ponadto cały czas inwestujemy w drogi i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Nasi mieszkańcy nie płacą podatków od nieruchomości, a ceny opłat, tj. woda czy ścieki, są bardzo niskie. W naszej gminie działa przychodnia medyczna, w której można liczyć na pomoc lekarzy POZ i specjalistów. Nie brakuje też bogatej oferty kulturalnej. Cieszymy się z nagrody i z tego, że nasze wysiłki są zauważane – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Organizatorem rankingu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Jego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Patronat honorowy nad inicjatywą objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Dolnośląski.