Węza to używany w pasiece szablon (plaster) z wosku pszczelegoDzięki środkom pozyskanym z budżetu gminy Rudna, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Stowarzyszenie Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego „RUDNA” zakupiło 176 kg węzy pszczelej oraz 1 250 ramek do uli.

Zima w gospodarstwie pasiecznym to czas, w którym trwają przygotowania do kolejnego sezonu. Do podstawowych prac zaliczane jest przygotowanie nowych ramek z węzą do uli.

Węza to używany w pasiece szablon (plaster) z wosku pszczelego, w którym wytłoczone są kształty komórki pszczelej. Szablon ten mocowany jest w ramce i stanowi początek plastra, tam właśnie pszczoły wychowują swoje potomstwo i zbierają miód.

W plastrach, w których wielokrotnie wychowane są młode pszczoły z czasem gromadzą się bakterie, wirusy i grzyby. Wymieniając je w czasie trwania sezonu, redukujemy możliwość zakażenia populacji pszczół chorobami, które często doprowadzają do licznych upadków całych rodzin.

Obecnie zabiegi wymiany ramek i węzy w ulach są jednym z najważniejszych zabiegów higienicznych w pasiece.