Kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Rudna. Mowa o remoncie drogi w Olszanach. Prace wg wykonawcy powinny zakończyć się za dwa miesiące.

Wójt gminy Adrian Wołkowski podpisał umowę z legnicką firmą, która wykona remont drogi w m. Olszany. Firma AS ROADS Sp. z o.o., u w Legnicy została wybrana przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

– Inwestycja dotyczy remontu ok. 375 m drogi, poprzez wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników wraz z remontem poboczy – mówi Tomasz Cepiński kierownik Referatu Inwestycji Urząd Gminy Rudna.

Wartość robót budowlanych: 749 070, 00 zł. Zgodnie z umową na wykonanie zadania spółka ma 5 miesięcy.

– Chcemy wcześniej wykonać to zadania. Minimalnie w miesiąc maksymalnie w ciągu 6 tygodni – mówi Tomasz Leń członek zarządu legnickiej spółki AS ROADS

W budżecie na 2023 Gminy Rudna na inwestycje przeznaczono 39 433 399,83 złotych. Gmina na realizację zadań pozyskiwać będzie środki zewnętrzne. Inwestycje na terenie Gminy Rudna w 2023 roku będą dofinansowane w łącznej wysokości 33 milionów 237 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.