Od granicy naszej gminy w Koźlicach do Chełma planowana jest gminna trasa rowerowa. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego pierwszego etapu tego projektu. Na ten etap gmina planuje pozyskać środki z programu Polski Ład.

droga rowerowa Trasa ma być przedłużeniem planowanej drogi rowerowej od Lubina i na naszym terenie łączyć dwa graniczne sołectwa. Pierwszy etap przewiduje trasę od granicy gminy w Koźlicach do Rudnej. Kolejny etap ma obejmować trasę od Rudnej przez Brodów, Miłogoszcz i Górzyn do Ciechłowic. Trzeci etap to ścieżka od Ciechłowic przez Naroczyce, Chobienię i Radoszyce do Chełma. Planowana ścieżka ma wieść przez atrakcyjne widokowo tereny.

– W strategii rozwoju kładziemy duży nacisk na wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Rudna. Jesteśmy zielonym centrum Zagłębia Miedziowego, gdzie mieszkańcy całego regionu chętnie wypoczywają po pracy i podczas weekendów. Nadodrzańskie łęgi oraz tereny leśne są ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i planujemy do licznych tras turystycznych Gminy Rudna dołączyć trasę rowerową. Przebiegająca przez całą gminę droga pozwoli na atrakcyjne i bezpieczne rowerowe wyprawy dla całych rodzin – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Planowana gminna trasa rowerowa ma połączyć się z tworzoną przez Województwo Dolnośląskie Cyklostradą Dolnośląską. Deklarację przystąpienia do tworzenia tego projektu podpisała Gmina Rudna razem z innymi samorządami naszego regionu. Część Cyklostrady ma biec od Ścinawy przez Ciechłowice, wzdłuż Odry do Chobieni i dalej do Radoszyc oraz Chełma. Łącznie na całym Dolnym śląsku ma powstać ok. 1800 km dróg rowerowych.