Cerkiew w Rudnej.Kolejne zabytkowe budowle na terenie gminy Rudna będą restaurowane dzięki finansowemu wsparciu gminy. Dotacje otrzyma siedmiu wnioskodawców na ogólną kwotę 300 tys. zł.

W ramach dofinansowania w budynkach mieszkalnych przeprowadzane będą  remonty dachów oraz elewacji. Dofinansowanie uzyskały również parafie: Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej, która w ramach dotacji wykona III etap prac konserwatorskich elewacji kościoła prawosławnego w Rudnej, natomiast Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Św. w Rudnej rozpocznie I etap remontu ścian wewnętrznych kościoła parafialnego w Rudnej. Wszystkie prace będą mogły rozpocząć się po podpisaniu umów w sprawie udzielenia dotacji.

Dotacje udzielone zostały:

  • Właścicielowi budynku mieszkalnego nr 16 w miejscowości Rynarcice w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu ww. budynku;
  • Właścicielom budynku mieszkalnego w Rudnej przy ul. Kolejowej 4 w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji ww. budynku;
  • Wspólnocie Mieszkaniowej Wysokie 13 w wysokości 41 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji i dachu, w tym remont instalacji odgromowej
  • Wspólnocie Mieszkaniowej Św. Katarzyny 9 w Rudnej w wysokości 90 000 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu i elewacji budynku mieszkalnego
  • Wspólnocie Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 10-10A  w Rudnej w wysokości 71 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku mieszkalne
  • Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża św. w Rudnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie  prac konserwatorskich elewacji kościoła prawosławnego w Rudnej – etap III konserwacja prezbiterium z nadbudową;
  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudnej w wysokości 33 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ścian wewnętrznych kościoła parafialnego w Rudnej – etap I rozbiórka płyt z azbestu.

Dotacje na prace przy zabytkach przyznane zostały uchwałą Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 27 maja 2021 r.