Radni podjęli uchwałę o przekazaniu środków z gminnego budżetu na budowę chodnika w m. Mleczno przy drodze powiatowej nr 1208D. Na to zadanie zarezerwowano w budżecie 223 000,00 zł.

Gmina Rudna wybuduje chodnik przy drodze powiatowej za pieniądze z własnego budżetu. Na ten cel zarezerwowano w budżecie gminnym 223 000,00 zł. w tym 24 354,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 198 646,00 zł. na realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

Zakres prac obejmuje, budowę chodnika z kostki betonowej  o szer. 2,0 m i dł. ok 87 m , ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej, budowę kanału technologicznego, montaż barier drogowych, profilowanie rowów i skarp, częściowy demontaż bariery ochronnej, wykonanie utwardzenia pod wiatę wraz z montażem wiaty przystankowej , miejscowa naprawa utwardzenia w istniejącej wiacie przystankowej, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych, wykonanie odwodnienia liniowego  – wyjaśnia Tomasz Cepiński, kierownik Referatu inwestycji.

Gmina wykonawcę zadania wyłoni w postępowaniu przetargowym.