Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnął I etap Programu „Ochrona zabytków”. Gmina Rudna otrzymała wsparcie finansowe na kwotę 450 tys. zł. W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną prace remontowe i konserwatorskie.

– To kolejne wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki pozyskanym funduszom możemy przywrócić dawny blask zapomnianym i zaniedbanym zabytkom na terenie naszej gminy oraz wspierać lokalne parafie – mówi Wójt Adrian Wołkowski.

Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele w Starej Rudnej i zabezpieczenie go przed dalszą degradacją. Ta średniowieczna budowla wpisana jest do rejestru zabytków. Na ten cel przeznaczonych zostanie 390 tys. zł. Kwota 60 tys. zł przyznana została na remont ceglanego hełmu wieży kościoła w Olszanach.