Do 31 marca 2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

O świadczenie ubiegać mogą się wyłącznie najemcy lub podnajemcy, którzy spełnili warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłata najmował  albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14.03.2020 r. z tym, że nie musi być to ten sam lokal co wynajmowany obecnie,
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą  nie przysługiwał  wcześniej  dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu to maksymalnie 75 % stawki czynszu, ale nie więcej niż 1 500,00 zł. miesięcznie.

 

Wnioski  o  przyznanie  dodatku mieszkaniowego z dopłata do czynszu można składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.

Więcej informacji pod nr tel. 76/84 790 25.