Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że w maju 2021 r. kończy się okres, na który świadczenie wychowawcze zostało przyznane. Aby otrzymywać dalszą wypłatę świadczenia należy złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od 1 lutego w wersji elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, profilu zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej, a od 1 kwietnia w wersji papierowej.

Wnioski w wersji papierowej będą dostępne i przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5 (wejście przez podwórze od strony parkingu przy Kościele Prawosławnym ), w godz. od 7.00 do 11.00 i od 11.30 do 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników GOPS w Rudnej pod nr telefonu 76/847-90-31, 76-847-90-33.