Osoby, które złożyły wnioski w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, muszą uzupełnić je o odpowiednie zaświadczenia i odpisy aktów stanu cywilnego. Gmina Rudna będzie przyjmowała dokumenty do 10 grudnia 2021 r.

W Gminie Rudna trwa weryfikacja wniosków o granty PPGR, w tym oświadczeń o fakcie zatrudnienia w PPGR, zamieszkania gminy PPGR oraz pokrewieństwu w linii prostej z byłym pracownikiem PPGR. W związku z tym urzędnicy Gminy Rudna proszą wnioskodawców o dostarczenie wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia dokumentów poświadczających:

  • fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR). Może to być np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, legitymacja ubezpieczeniowa, itp. Prośba nie dotyczy osób, które już złożyły takie dokumenty.
  • stopień pokrewieństwa z uczniem w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR, wymienionym w oświadczeniu tj.: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania lub podanie danych zgodnie z załączonym oświadczeniem celem sprawdzenia pokrewieństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jak uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego?

W przypadku braku danych osobowych w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o sporządzenie odpisów aktów stanu cywilnego.

Ze względu na długie terminy oczekiwania na odpisy aktów, prosimy o pilne stawienie się do Urzędu Stanu Cywilnego celem pozyskania danych. Aby uzyskać informację, czy urząd posiada dane osobowe, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 749 21 12.

Termin i miejsce składania dokumentów

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Rudna, II piętro, pok. 210/211 do dnia 10 grudnia do godziny 15.30.

Co, jeśli nie mam dokumentów o zatrudnieniu krewnego w PPGR?

W przypadku nieposiadania dokumentów o zatrudnieniu w PPGR krewnych, prosimy o podanie danych identyfikacyjnych przodków, tj.

  • imię i nazwisko krewnego
  • data urodzenia
  • nazwisko panieńskie (dotyczy kobiet)
  • imiona rodziców krewnego

Dane te należy dostarczyć w terminie do dnia 1 grudnia 2021 r. do godz. 12.00. Na podstawie przekazania tych danych, Gmina Rudna wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.

Dodatkowe informacje

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować, zostaną odrzucone.

Formularz do uzupełnienia danych dostępny jest do pobrania tutaj: POBIERZ

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 76 749 21 08, 76 749 21 09 lub 76 749 21 10.