71 gospodarstw skorzystało w tym roku z dopłat do wymiany starych pieców na ekologiczne źródła ciepła. Gmina Rudna wypłaciła granty dla mieszkańców z terenu gminy Rudna w ramach II edycji Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Łączna kwota wypłaconych dotacji z tytułu zakupu ekologicznych źródeł ciepła wyniosła w tym roku 1 043 867,88 zł. W ramach programu wyeliminowano w 2021 roku z terenu gminy Rudna 71 wysokoemisyjnych źródeł ciepła. W zamian zamontowano 53 piece gazowe, 8 pomp ciepła, 7 kotłów na pellet, 2 piece elektryczne oraz jeden piec na biomasę. W latach 2020-2021 z dotacji skorzystały 143 gospodarstwa domowe. Łączna wartość wypłaconych grantów to 1 888 562,64 zł.

W 2022 roku będą kolejne dotacje – zasady smog

W 2022 r. Gmina Rudna ogłosi dla mieszkańców kolejny Konkurs Grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych. O dotacje ubiegać się będą mogli właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe (uwaga: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszty nie będą podlegały dotacji).

Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo.

Porozumienie samorządów – korzyści dla mieszkańców 

Przypominamy, że Program Grantowy jest możliwy dzięki podpisaniu Porozumienia intencyjnego przez Gminy Rudna, Ścinawa, Chocianów, Prochowice i Gminę Miejską Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Samorządy złożyły wspólny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pięć wymienionych wyżej samorządów pozyskało środki na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła, a tak naprawdę mieszkańcy.

Audyt energetyczny – wymagany           

Warto pamiętać, że każda zgłoszona do konkursu grantowego inwestycja, musi posiadać uproszczony audyt energetyczny. Na stronie internetowej Gminy Rudna jest dostępna lista audytorów, którzy będą przygotowywali uproszczone audyty energetyczne dla zgłaszanych inwestycji. To grantobiorca, czyli osoba wnioskująca o wsparcie na wymianę źródła ciepła jest zobowiązana wybrać audytora z listy rekomendowanej oraz opłacić jego pracę. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlega również refundacji.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

Tel: 76 749 21 31

Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna
Pokój nr 206

Pobierz dokumenty TUTAJ

UE