Wójt Adrian Wołkowski podpisał umowę na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie. To bardzo ważne inwestycje ponieważ SUW-y odpowiadają za ciśnienie i jakość dostarczanej mieszkańcom wody.

W zmodernizowanych stacjach proces technologiczny uzdatniania wody będzie się odbywał przy zastosowaniu najnowszej generacji urządzeń, wymieniona zostanie także istniejąca infrastruktura.

W ramach modernizacja SUW Wysokie powstanie nowy zbiornik retencyjny wody pitnej.  Będzie to naziemny stalowy zbiornik na wodę czystą o pojemności 50 m3.

Inwestycja obejmie ponadto montaż rurociągów zewnętrznych i przepustnic ręcznych na rurociągach zasilających. Na istniejącym maszcie zamontowana zostanie instalacja solarna, nowa będzie również instalacja kablowa zasilająco-sterownicza.

Modernizacja stacji uzdatniania wody Rynarcice obejmie wymianę: zestawu pompowego hydroforowego, pompy do płukania filtrów, układu napowietrzania wody surowej i szafy sterowniczej oraz montaż armatury pomiarowej w studniach 7 i 7a.

W SUW Rudna zmodernizowany zostanie  zbiornik na wodę czystą. Wymienione zostaną pompa zalewowa wody czystej oraz kabel zasilający pompę zalewową.

Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Hydroterm” z Polkowic. Będzie kosztować ponad 2,5 mln zł.