Gmina Rudna zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rudna w 2022 roku.

Wykonawcą zadania jest GPK- SUEZ Głogów sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 r., z podziałem na poszczególne miejscowości na terenie gminy Rudna, są zamieszczone na www.rudna.pl, na końcu zakładki  – mieszkańcy/gospodarowanie odpadami.

Harmonogram odpadów na 2022 rok  TUTAJ.

Będą również do odebrania w formie papierowej u sołtysów poszczególnych sołectw.