Od 1 stycznia 2021 r. w gminie Rudna obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów. Przypominamy, że segregacja śmieci jest obowiązkowa, a właściciele nieruchomości, na terenie których odpady nie będą segregowane obciążeni zostaną podwyższoną stawką opłaty, ustaloną na poziomie 58 zł miesięcznie za osobę.

Jak segregować odpady?

Segregacja odbywa się zgodnie z określonymi zasadami.

1) Pojemnik brązowy z napisem BIO

Wrzucamy:

 • obierki i skórki warzyw i owoców
 • filtry po kawie i herbacie razem z papierowym filtrem;
 • odpady kuchenne i spożywcze;
 • odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników, m.in. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie.

Nie wrzucamy:

 • kości (do odpadów zmieszanych),
 • mięsa (do odpadów zmieszanych),
 • kamieni (do odpadów zmieszanych),
 • popiołu (do odpadów zmieszanych)
 • ziemi (do odpadów zmieszanych) ,
 • odchodów zwierzęcych (do odpadów zmieszanych) .

2) Pojemnik zielony z napisem SZKŁO

Wrzucamy:

 • opakowania ze szkła, np. butelki, słoiki;
 • stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach).

Nie wrzucamy:

 • luster (do odpadów zmieszanych)
 • porcelany (do odpadów zmieszanych),
 • fajansu i szkła zbrojonego (do odpadów zmieszanych),
 • zużytych żarówek (oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK),
 • lamp neonowych(oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK),
 • termometrów (oddajemy podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do PSZOK),

3) Pojemnik niebieski z napisem PAPIER

Wrzucamy:

 • książki,
 • gazety,
 • zeszyty,
 • torby papierowe,
 • kartony,
 • tekturę,
 • foldery,
 • katalogi.

Nie wrzucamy:

 • opakowań z domieszką tworzywa sztucznych (do odpadów zmieszanych),
 • folii aluminiowych,
 • papieru tłustego i zabrudzonego (do odpadów zmieszanych) ,
 • kartonów po napojach (do pojemnika na plastik)

4) Pojemnik żółty z napisem METALE i TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • niezakręcone butelki typu PET,
 • opakowania wielomateriałowe (zgniecione kartoniki po napojach, kubki po produktach mlecznych, niezakręcone opakowania po chemii gospodarczej, np. po płynach do mycia naczyń, płynach do kąpieli, szamponach itp.;
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych,
 • puszki aluminiowe.

Nie wrzucamy:

 • styropianu (do odpadów zmieszanych)
 • butelek i pojemników po olejach niespożywczych (chłodniczych, silnikowych) – do PSZOK,
 • naczyń jednorazowych (do odpadów zmieszanych),
 • plastikowych zabawek (do odpadów zmieszanych),
 • szczoteczek do zębów (do odpadów zmieszanych),
 • strzykawek (PSZOK),
 • szklanych i plastikowych opakowań po lekach (do aptek)
 • opakowań po lekach i produktach biobójczych (do aptek).

Uwaga! Przed wrzuceniem opakowania koniecznie je zgnieć!

Przypominamy, że zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem i opakowaniami wielomateriałowymi, a także oddzielanie bioodpadów pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Praktyka pokazuje, że na terenie gminy Rudna pojawiają się duże problemy z segregowaniem odpadów z papieru.

W związku z powyższym przypominamy, że karton po mleku czy soku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Papierowe ręczniki powinniśmy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane, ponieważ zabrudzone, tłuste lub mokre ręczniki papierowe nie nadają się do recyklingu. Ta sama zasada dotyczy chusteczek higienicznych. Do pojemnika na papier nie należy wrzucać również tapet, paragonów sklepowych czy worków po materiałach budowlanych.

Ponadto należy pamiętać, że przed wrzuceniem odpadów z papieru i tektury do pojemników, należy usunąć wszelkie elementy z innych tworzyw, takich jak: spinacze biurowe, zszywki, płócienne okładki, foliowe okienka z kopert.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r. dostępny jest na stronie internetowej Gminy Rudna w zakładce Odpady komunalne oraz na stronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rudna w zakładce Gospodarowanie odpadami/Harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rudna mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady w ramach uiszczanej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

 • odpady zmieszane
 • żużle, popioły
 • szyby samochodowe i części samochodowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne
 • odpady niewłaściwie zabezpieczone, np. w pękniętych, uszkodzonych, zniszczonych, zdeformowanych opakowaniach, a także te, w przypadku których niemożliwa jest identyfikacja.

Ponadto pozostałości po odpadach płynnych powinny się znajdować w oryginalnych opakowaniach zawierających czytelną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację rodzaju odpadu oraz nie mogą być zanieczyszczone innymi substancjami niebezpiecznymi.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, nie będą przyjmowane również bioodpady pochodzące z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, jak niżej.

Dopuszcza się przekazanie do PSZOK- u bioodpadów, powstałych na nieruchomościach jednorodzinnych, których jakość lub wielkość uniemożliwia prawidłowy proces kompostowania, takich jak:

 • rośliny porażone przez choroby i szkodniki, chwasty, liście zawierające duże ilości garbników,
 • grube gałęzie, igliwia, choinki, krzewy, konary, karpy drzew,
 • zużyte oleje i tłuszcze jadalne.

Godziny otwarcia punktu:

7.00- 15.00 każdy poniedziałek

10.00-15.00 każda środa

08.00-12.00 pierwsza sobota miesiąca.