Rozpoczyna się III edycja Konkursu Grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, niespełniających norm unijnych. O dotacje ubiegać się będą mogli właściciele nieruchomości z terenu gminy Rudna, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść do 70% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 20.000,00 złotych na jedno gospodarstwo. UWAGA! Piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszty nie będą podlegały dotacji!

Wystartowała procedura naboru wniosków w ramach III edycji Konkursu Grantowego dla mieszkańców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu oraz formularze niezbędne do ubiegania się o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania dostępne są  na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce Informacje o środowisku -> Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła -> Edycja III.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Alokacja przewidziana na granty w ramach III naboru wynosi 2 701 437,36 złotych.

 

Termin składania wniosków: 25.04.2022 – 31.05.2022 r.

Składanie wniosków:

  • biuro podawcze w Urzędzie Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15
  • lub za pośrednictwem poczty.

Punkt konsultacyjny:

  • Urząd Gminy Rudna, pokój nr 207
  • czynny we wrotki i czwartki w godz. 9:00 – 14:00
  • Prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie na złożenie wniosków – tel. 76 74 92 131 lub 76 74 92 133.

Każda zgłoszona do konkursu inwestycja musi posiadać uproszczony audyt energetyczny.

Lista audytorów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Rudna bip.rudna.pl w zakładce: Konkurs grantowy -> Konkurs grantowy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła – TUTAJ.

Osoba wnioskująca jest zobowiązana do wyboru audytora z listy rekomendowanej oraz opłacenie jego pracy. Koszt pracy audytora jest kosztem kwalifikowalnym i podlega również refundacji.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. 76 74 92 131 lub 76 74 92 133.

Przypomnijmy, że dotacja na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców naszej gminy wynika z podpisanego w 2019 porozumienia gmin Rudna, Ścinawa, Prochowice, Chocianów i Gminy Miejskiej Lubin w sprawie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożenia wspólnego wniosku  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie ww. Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3  „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.