Podpisano umowę na trzeci etap prac remontowych przy zabytkowym kościele w Starej Rudnej. Remont jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres prac obejmuje uprzątnięcie zalegającego gruzu wraz z jego wywiezieniem i utylizacją; oczyszczenie ścian z zieleni; wyrównanie ścian, gzymsów i wieńców obwodowych; wykonanie posadzki zabezpieczającej na sklepieniu I piętra zakrystii; wykonanie zadaszenia i pokrycia nad zakrystią; naprawę spękań i zszycie ścian elewacji północnej i zachodniej nawy oraz ścian zakrystii, a także wyłożenie ścian kruchty dachówkami z odzysku.

Koszt prac remontowych wynosi 398 160,74 złotych, z czego Gmina Rudna pozyskała 187 000,00 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrony zabytków.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, remont ma się zakończyć pod koniec grudnia.