Jutro tj. w piątek 15 stycznia 2021 r. uruchomiony zostanie gminny telefon kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i seniorów, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Transport przeznaczony jest dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Zalecenie w tej sprawie wydał Wojewoda Dolnośląski. Jego celem jest pomoc  osobom z ograniczoną mobilnością w  zorganizowaniu transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie mają one możliwości pojawienia się w punkcie szczepień we własnym zakresie.

Numer telefonu 76/ 749 21 13 dostępny  będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, począwszy od dnia 15 stycznia 2021 r.

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zorganizowaniem transportu na szczepienie