Wylano asfalt na całej długości nowobudowanej drogi w Koźlicach. Prace prowadzone od początku marca zbliżają się do końca.

Przypomnijmy, że do tej pory wykonano 170 – metrową drogę z odwodnieniem oraz betonowym chodnikiem i zjazdami do posesji. Wykonawca zamontował również zmodernizowane oświetlenie. Do wykonania pozostały jeszcze elementy poboczy i prace porządkowe.

Wartość inwestycji wynosi 940 925 zł, z czego 847 162,50 zł to dofinansowanie, jakie gmina  pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.