Drogi i chodniki, nowe nawierzchnie, wiata przystankowa, ścieżki rowerowe, przebudowa ronda, to tylko nieliczne z zadań, które zostaną zrealizowane. Wójt gminy zabiega o pieniądze zewnętrzne.

W 2023 rok będzie sporo zmian na drogach w gminie Rudna. Poprawią one komfort mieszkańców. Planuje się między innymi nowe nawierzchnie, chodniki, wiaty i ścieżki rowerowe, Gmina na te zadania zarezerwowała już pieniądze w swoim budżecie, a wójt zabiega także o ich dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Jednym z ważnych zadań, przewidzianych do realizacji w tym roku jest remont drogi gminnej w Olszanach. W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika wraz z poboczami. Poza tym zaplanowano zniwelować i oczyścić rowy. Gmina Rudna otrzymała już na ten cel prawie 400 tys. zł. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kolejna inwestycja; budowa dróg gminnych Miłogoszcz-Górzyn i Brodów-Radomiłów. W ramach tych zadań powstaną również ścieżki rowerowe. Na te inwestycje opracowywana jest już dokumentacja projektowa.

W toku jest postępowanie przetargowe na remont dróg powiatowych: 1200D Juszowice – Rynarcice, 1207D Stara Rudna – Wądroże, 1210D Miłogoszcz – Radomiłów.

– Zabiegałem w Warszawie o pieniądze z Polskiego Ładu na wsparcie tych remontów i dzisiaj staje się to faktem. Powiat wystąpił z formalnym wnioskiem, gdyż to jego drogi, a efekt końcowy będzie korzystny dla naszych mieszkańców – z zadowoleniem podsumowuje Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Planowane jest jeszcze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót na remont ul. Ścinawskiej wraz z przebudową ronda w Rudnej i na przebudowę drogi wojewódzkiej 292 w Chobieni. Planuje się wymienić nawierzchnię drogi i wybudować chodnik. Nowy chodnik otrzyma również m. Mleczno. W tej miejscowości planowana jest także nowa wiata przystankowa.

– W ramach naboru wniosków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy również dwa wnioski na remont dróg gminnych w m. Wysokie i odcinka Wądroże-Kliszów wylicza wójt Wołkowski i dodaje. – Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w kwestii wsparcia dla powiatu w staraniach o dofinansowanie remontu powiatowego odcinka drogi Kliszów-Dziesław.

Odcinek jest w fatalnym stanie, głębokie kałuże setki załatanych dziur i liczne nierówności. – Tam gdzie możemy szukamy pieniędzy zewnętrznych – mówi wójt Wołkowski.