Obecna pora roku, słoneczna pogoda sprzyjają pracom na działkach, polach, a także w przydomowych ogródkach, które wiążą się z wykonywaniem oprysków. Niewłaściwie wykonywane opryski stwarzają duże ryzyko dla owadów zapylających, które zasiedlają nasze ogrody. Szczególnie narażone na trujące działanie chemicznych środków owadobójczych są pszczoły.

Pszczoły to owady, które są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych, a od ilości zapyleń zależy ilość i jakość plonów. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku. Ponadto, pszczoły miodne na plantacji rzepaku sprawiają, że plony wzrastają nawet o 30 %.

Maj to miesiąc intensywnej ochrony plantacji rzepaku. Najczęściej do zatruć pszczół dochodzi podczas zabiegów przeprowadzanych właśnie w plantacjach kwitnącego rzepaku. Działania te często robione nieświadomie przyczyniają się do ogromnych start nie tylko w pasiekach ale również w całym rolnictwie. Istotną rolę odgrywa pora oprysku, gdyż zabiegi zaleca się wykonywać wieczorem po oblocie pszczół lub nawet nocą. Godziny poranne mogą być nieodpowiednią porą z uwagi na poranną aktywność pszczół. Zabieg wykonany wieczorem jest też bardziej efektywny.

Należy  zwrócić uwagę na opryski upraw położonych w pobliżu plantacji rzepaku, gdyż na nich mogą znajdować się drogi przelotu pszczół.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  • nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół,
  • przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin,
  • dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół,
  • stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek,
  • dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Rolnik, sadownik czy plantator planujący opryskiwać swoja uprawę specjalistycznym środkiem, o dłuższym czasie karencji powinien poinformować pszczelarzy o planowanych zabiegach. Warto również pamiętać, że zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny.