Są pierwsze propozycje przebiegu gminnej ścieżki rowerowej od Rudnej do granicy gminy w Koźlicach. Na razie trwają prace koncepcyjne do programu funkcjonalno – użytkowego.

Projektowana ścieżka ma się rozpoczynać w Rudnej i prowadzić przez Rynarcice do Koźlic. Droga rowerowa ma mieć odpowiednią nawierzchnię i szerokość, tak by miłośnicy dwóch kółek mogli bezpiecznie mijać się, korzystając z niej całymi rodzinami. Rozważane jest powstanie przy niej miejsc odpoczynków dla rowerzystów.

– Podczas zebrań sołeckich wielokrotnie rozmawialiśmy z mieszkańcami o potrzebie wybudowania gminnej trasy rowerowej. Teraz mamy już pierwsze propozycje przebiegu tej ścieżki. Chcemy by prowadziła przez zielone tereny naszej gminy i obok ciekawych obiektów. Pozwoli na zwiedzanie Gminy Rudna, aktywny wypoczynek naszych mieszkańców, wygodne dotarcie rowerem do wielu miejscowości w tym Lubina. Cieszę się, że wchodzimy już  w etap omawiania propozycji przebiegu tej trasy – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na realizację pierwszego etapu Gminnej Ścieżki Rowerowej pozyskaliśmy 8mln 417 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Pierwszy etap przewiduje trasę od Rudnej przez Rynarcice do Koźlic. Kolejny etap ma obejmować trasę od Rudnej przez Brodów, Miłogoszcz i Górzyn do Ciechłowic. Trzeci etap to ścieżka od Ciechłowic przez Naroczyce, Chobienię i Radoszyce do Chełma. Gminna Ścieżka Rowerowa ma się w przyszłości połączyć z planowaną Dolnośląską Cyklostradą.