Urząd Stanu Cywilnego w Rudnej informuje o możliwości uzyskania odznaczenia-medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego, przez pary małżeńskie, które w 1972 roku zawarły związki małżeńskie poza obrębem gminy Rudna.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego (tel. 76 74 92 112) lub osobisty w pokoju nr 5. Zgłoszenia należy składać w terminie do 20 marca  2022 r.

Informujemy, iż w stosunku do par, które zawarły związki małżeńskie w roku 1972 na terenie Gminy Rudna, USC automatycznie wystąpi z wnioskami do Prezydenta o nadanie odznaczenia.