Trzy nowe słupy oświetleniowe staną w miejscowości Wysokie. Będzie jaśniej i bezpieczniej. Wnioskowali o to mieszkańcy sołectwa. 

Plac budowy został przekazany wykonawcy, a prace rozpoczną się po uzyskaniu przez niego wszelkiej niezbędnej dokumentacji. Zakres obejmuje budowę linii kablowej oraz montaż trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu trzech miesięcy. Koszt zadania to  31 622,06 zł.