Gmina Rudna opracowała dokumentację projektową na budowę budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach. Dla mieszkańców oznacza to nową bazę do spędzania czasu wolnego.

W Juszowicach, na terenie przy obecnym placu zabaw, powstanie budynek usług rekreacyjno-sportowych. W projekcie przewidziano również całą infrastrukturę towarzyszącą, tj. chodniki, dojazd i parking, a także niezbędne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Przy budynku powstanie ponadto ogrodzony plac zabaw.

– W tym roku, w Juszowicach będziemy rozpoczynać nową inwestycję wraz z miejscem do rekreacji. Widzimy, jak wiele osób spędza czas wolny poza domem, w gminnych ośrodkach, na placach zabaw czy siłowniach plenerowych. To mobilizuje nas, aby takich miejsc było w naszej gminie coraz więcej. Właśnie dlatego sukcesywnie pozyskujemy środki zewnętrzne, korzystając ze wszystkich dostępnych możliwości finansowania inwestycji – mówi Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała dofinansowanie w wysokości 900 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.