W Gminie Rudna rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na nową kadencję. Pierwsze wybory przeprowadzono w sołectwie Olszany.

Na kolejną szóstą kadencję została wybrana przez mieszkańców Joanna Buniak, która sołtysem w Olszanach jest od 18 lat. Wybrano również nową Radę Sołecką.

– Dziękuję mieszkańcom za zaufanie. Razem działamy dla Olszan od 18 lat. Cieszę się, że dalej będę mogła pomagać w rozwoju naszej miejscowości – mówi Joanna Buniak, która funkcję sołtysa objęła po raz pierwszy w 2004 roku. Od wielu lat w sołectwie organizowane są okolicznościowe imprezy oraz wycieczki z funduszu sołeckiego. Dwa lata temu Olszany zdobyły drugie miejsce w konkursie na najładniejszy dożynkowy wieniec, a sztandarowa impreza – Święto Pieczonego Ziemniaka – jest znana w całej gminie. Joanna Buniak reprezentowała również Gminę Rudna w konkursie na sołtysa Dolnego Śląska.

– Gratuluję Pani Sołtys oraz członkiniom Rady Sołeckiej. Życzę dobrej pracy dla mieszkańców – powiedział Adrian Wołkowski, Wójt Gminy Rudna.